Yleiskokous 2/2021 - Käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen 14.12.2021

23.11.2021

Kokous pidetään 14.12.2021 klo 18.00 alkaen Koijärvitalolla. Kokouksessa käsitellään ja vahvistetaan esitys Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta lähetettäväksi ELY-keskukselle vahvistettavaksi. Suunnitelman käsittelyn nopeuttamiseksi kokousedustajien tulee perehtyä suunnitelmaan ennen kokousta. Suunnitelma on luettavissa kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa www.ttkalatalousalue.fi. Huomioikaa, että kokousedustajan tulee osoittaa osallistumis- ja äänioikeus kokouksessa joko valtakirjalla tai pöytäkirjaotteella! Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17:30.

Kokouskutsu ja käyttö- ja hoitosuunnitelma löytyvät tästä:

2021 TTKTA Kokouskutsu yleiskokous 2
T-T KTA KHS 2020 LUONNOS

Takaisin