Yleiskokouksen 14.12.2021 asiakirjat nähtävillä

15.12.2021

Alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vahvistettiin yleiskokouksessa 14.12.2021 lähetettäväksi ELY-keskukseen.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävillä kotisivuilla: https://ttkalatalousalue.fi/sivu.tmpl?sivu_id=3191

Takaisin