Rajoitukset ja säännöt

Kalatalousalueen kalastuksensäätelypäätökset ja -suositukset on linjattu alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistetysti keskeisiä järviä koskevat päätökset.

Kalastusta koskevat rajoitukset löytyvät valtakunnallisesti osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi

Tarkista myös vesiliikennettä koskevat rajoitukset: Vesiliikennerajoitukset

TTKTA