Pyhä- ja Kuivajärven sähköinen uistelutiedustelu

Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue teettää vuosittain Pyhä- ja Kuivajärven yhtenäislupia ostaneiden kalastusta (vetouistelu) koskevan sähköisen kalastustiedustelun. Tiedustelun avulla pyritään seuraamaan vetouistelun saaliiden kehitystä ja kalastuksen määrää. Tarvittaessa voidaan kartoittaa kalastajien mielipiteitä esim. kalakantoihin tai lupiin liittyen.


2021-2022

Kalastuspaine 2021-2022

Kalastuspäivien määrä yhtenäisluvilla kalastaneilla oli vuonna 2022 hieman vuotta 2021 alhaisempi.

Saalis otettu ja vapautettu 2021-2022

Otettu kilosaalis kasvoi hauen kohdalla selvästi vuodesta 2021 vuoteen 2022. Kuhasaaliin muutos ei ollut kovin merkittävä. Ahvensaalista alettiin seurata vasta vuoden 2022 tiedustelussa. Taimenia ei ole saatu lainkaan.

Kuha 2021-2022

Kuhasaalis nousi kappaleissa n. 2000:sta n. 2500:aan. Lisäystä tuli sekä otettujen että vapautettujen kuhien suhteen.

Hauki 2021-2022

Hauki saalis kappalemääränä nousi vain n. 100:lla. Erityisesti saaliiksi otettujen haukien määrä oli selvästi suurempi.