Pyhä- ja Kuivajärven sähköinen uistelutiedustelu

Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue teettää vuosittain Pyhä- ja Kuivajärven yhtenäislupia ostaneiden kalastusta (vetouistelu) koskevan sähköisen kalastustiedustelun. Tiedustelun avulla pyritään seuraamaan vetouistelun saaliiden kehitystä ja kalastuksen määrää. Tarvittaessa voidaan kartoittaa kalastajien mielipiteitä esim. kalakantoihin tai lupiin liittyen.


2021-2023

Kalastuspaine 2021-2022

Kalastuspäivien määrä yhtenäisluvilla kalastaneilla oli vuonna 2023 korkeampi kuin aiempina vuosina.

Saalis otettu ja vapautettu 2021-2022

Otettu kilosaalis kasvoi hauen kohdalla selvästi vuodesta 2021 vuoteen 2022, mutta laski vuonna 2023 jälleen entiselle tasolleen. Kuhasaalis oli seuranta-ajan alin vuonna 2023. Ahvensaalista alettiin seurata vasta vuoden 2022 tiedustelussa. Vuonna 2023 kysyttiin myös toutainsaalista, mutta yksikään vastaaja ei ollut saanut toutaimia. Taimenia ei ole saatu lainkaan.

Kuha 2021-2022

Kuhasaalis kaikkiaan on ollut melkko tasainen. Vuonna 2023 alamittaisten määrä oli korkeimmillaan.

Hauki 2021-2022

Haukisaalis kappalemääränä on ollut melko tasainen, mutta saaliiksi otettujen haukien määrä on vaihdellut.