Pyhä- ja Kuivajärven sähköinen uistelutiedustelu

Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue teettää vuosittain Pyhä- ja Kuivajärven yhtenäislupia ostaneiden kalastusta (vetouistelu) koskevan sähköisen kalastustiedustelun. Tiedustelun avulla pyritään seuraamaan vetouistelun saaliiden kehitystä ja kalastuksen määrää. Tarvittaessa voidaan kartoittaa kalastajien mielipiteitä esim. kalakantoihin tai lupiin liittyen.


Vuosi 2021

Vuonna 2021 yhtenäisluvalla kalastaneilla vetouistelupäiviä kertyi yhteensä arviolta n. 550 ja kalastustunteja n. 1800. Kalastuksessä käytettiin tyypillisesti 2-4 vapaa (keskiarvo 2,9).

Saalis kg 2021 Saalis kpl 2021

Saalis otettu ja vapautettu 2021 Kalalajien suosio 2021